© Centrum voor Bezieling 2019
   Centrum voor Bezieling
Home     Agenda     André      Sandra      Consult      Activiteiten      Biodanza      Atelier      Ervaringen      Nieuws      Contact       
Algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en/of diensten en/of overeenkomsten vanuit Centrum voor Bezieling (Huis Wierenga). 2. Centrum voor Bezieling heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang te weigeren tot het centrum, dan wel de aanwezigheid bij een van de activiteiten die wij bieden. 3. Centrum voor Bezieling heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een activiteit. 4. Aanwezigheid bij één van onze activiteiten in ons centrum of op een andere locatie die wij huren is altijd alleen toegankelijk na opgave en toestemming door André en/of Sandra Wierenga-Joosten. 5. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in ons centrum, dan wel tijdens een activiteit die wij bieden op een andere locatie die wij huren, met respect te gedragen naar overige aanwezigen en de ruimte waarin zij te gast zijn. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. 6. Bezoek aan ons centrum of een activiteit op een andere locatie is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in het centrum. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico. 7. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Centrum voor Bezieling door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden. 8. Centrum voor Bezieling mag een activiteit annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn,  waaronder een situatie van overmacht. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc. In geval van annulering voor de aanvang van de activiteit heeft u recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de activiteit plaats dan vindt er evenredig aan het aantal sessies een berekening plaats. Mocht er sprake zijn van teruggave dan wordt dit door ons teruggestort. 9. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van Centrum voor Bezieling of een andere locatie die wij huren is uitsluitend toegestaan met toestemming van André en/of Sandra Wierenga-Joosten. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Centrum voor Bezieling (Huis Wierenga) Abraham Westersstraat A2 9663 PA Nieuwe Pekela