© Centrum voor Bezieling 2019
   Centrum voor Bezieling
Home     Agenda     André      Sandra      Consult      Activiteiten      Biodanza      Atelier      Ervaringen      Nieuws      Contact       
Privacy beleid   1. Centrum voor Bezieling (Huis Wierenga) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via 0597-795034. 2. Onze contactgegevens zijn: website: http://www.centrumvoorbezieling.nl  Woon/werk adres: Centrum voor Bezieling. Abraham Westersstraat A2, 9663 PA Nieuwe Pekela Tel: +31597795034 (algemeen), +31629257095 (Sandra), +31612339615 (André). 3. Sandra Wierenga-Joosten is functionaris gegevensbescherming: joostensandra@hotmail.com of 06-29257095. 4. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn gegevens die u zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en (eventueel) geboortedatum. 5. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact op met Sandra Wierenga-Joosten (zie boven). Wij zullen uw gegevens dan direct verwijderen. 6. We verwerken persoonsgegevens voor het versturen van onze maandelijkse nieuwsbrief en het afhandelen van uw betalingen in onze boekhouding. We bewaren ze nooit langer dan noodzakelijk. 6.a. Wanneer u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door op de link te klikken aan de onderzijde van de nieuwsbrief. Ook kunt u uw verzoek tot uitschrijving bij ons kenbaar maken, dan halen wij u onmiddellijk uit ons mailbestand. 6.b. Bij betalingen via de bank zijn wij verplicht deze gegevens 7 jaar te bewaren. Wij maken echter  slechts gebruik van deze gegevens m.b.t. onze boekhouding. 7. We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 8. Er wordt geen informatie aan derden verstrekt, m.u.v. onze wettelijke verplichting t.a.v. onze boekhouding (Belastingdienst). 9. Wij maken geen gebruik van Cookies. 10. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer dit gewenst is, kunt u contact opnemen met Sandra Wierenga-Joosten. Eveneens is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons 11. T.a.v. de beveiliging van persoonsgegevens hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sandra Wierenga-Joosten.